April 22-29

April 22. Ueda city / Workshop
April 24. Mobara city / Solo Recital
April 27. Nagoya city / Bartok Piano Concert No.3
April 29. Kanazawa city / Gargan Music Festival Opening Concert